Stichting Dierenvoedselbank AnimalCare Limburg
                                                                          ONDERSTEUNING AAN MENS ÉN DIER    

ANBI

Algemene informatie
Vestigingsadres: Stichting Dierenvoedselbank Animalcare Limburg – Europalaan 15 – 6413CV Heerlen
Telefoonnummer: 06-51492991 (algemeen) 06-43004395 (bestuur)
E-mail: info@dvbanimalcare.nl
Website: www.dvbanimalcare.nl
KvK: 89151666
RSIN: 864894247
Bank: NL57RABO0355359499


Bestuur: voorzitter: Armand Geurten - penningmeester: Pam Douven - secretaris: Fienie Jacobs-Peters
Dagelijkse leiding (ondersteuning):
Armand Geurten

Activiteiten en Algemene Doelstelling:

Dierenvoer en dierbenodigdheden verzamelen en vervolgens weer uitdelen aan mensen die het nodig hebben. Klanten ontvangen 1x per maand een pakket met daarin voor minimaal 3 weken dierenvoer. Zodoende proberen wij zelfredzaamheid van de klant en zorg voor diens huisdieren te blijven stimuleren (het pakket is namelijk uitsluitend bedoeld ter ondersteuning). Het pakket bestaat uit dierenvoer voor vooraf opgegeven aantal en soort(en) huisdier(en). Wij hanteren daarbij een maximum van 4 grote (honden en/of katten) huisdieren om te voorkomen dat de financiële en leefomstandigheden van de klanten en dieren in het gedrang komen. Bij een onhoudbare situatie proberen wij hulp te bieden in de ruimste zin van het woord. Naast deze primaire doelstelling bieden wij extra kostenbesparende steun door, in samenwerking met een aantal dierenartsen, korting te bieden op noodzakelijke medische hulp en een aantal andere huisdiergerelateerde diensten en services. Daarnaast bieden wij ook, uitsluitend op verzoek, assistentie bij het vervoer van alle dieren in nood en aan andere relevante organisaties.

 

Specifieke doelgroep:

Alle klanten worden vooraf streng gescreend (of klant van een voedselbank en/of onder bewind staan dan wel financieel niet in staat zijn om tijdelijk voor hun huisdier(en) te kunnen zorgen). Ook kunnen er huisbezoeken en tussentijdse controles plaatsvinden gedurende de maximale 2 jaar, dat zij gebruik van de stichting kunnen maken. Er vindt altijd 1 tussentijdse controle plaats op het einde van het eerste jaar. Bij onveranderde situatie  wordt de ondersteuning doorgezet tot aan het einde van het tweede jaar. Niemand ontvangt dus, zonder controle, een noodhulppakket.

Het vervoer van alle dieren in nood wordt geboden aan onze klanten en aan dierenwelzijn organisaties & ketenpartners in geheel Limburg.

De ondersteuning aan andere organisaties wordt uitsluitend geboden aan diegene welke ook als vrijwilligersorganisatie op het gebied van het dierenwelzijn actief zijn.


Realisatiemogelijkheden voor het bereiken van de algemene doelstelling:

De stichting is voornamelijk afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. Dit kan door middel van een financiële bijdrage en/of schenking van dierenvoer en/of dierbenodigdheden. De stichting krijgt dit van een aantal bedrijven. Van particulieren ontvangt de stichting veelal donaties in de vorm van een financiële gift of artikelen wanneer een huisdier van een donateur  het niet meer eet of gebruikt of is overleden.

Naast deze mogelijkheden doet de stichting aan werving voor vaste (regelmatige) giften van bedrijven en particulieren (ons eigen Partner programma). Bedrijven en particulieren kunnen, indien gewenst, bij een bepaalde bijdrage vermeld worden op onze website, Facebook pagina en folder. .

Op diverse locaties staan onze collectebussen, onze vrijwilligers zijn regelmatig aanwezig bij onze Partners (dierenspeciaalzaken) en op diverse markten en braderieën om mensen te informeren over de stichting en zodoende fondsen te werven.


Beheer wervingen, vermogen en bestedingen:

Elke maand, na de uitgifteweek, belegt het bestuur een vergadering waarbij de wervingen kenbaar gemaakt worden. Daarbij wordt gekeken naar de beschikbare voorraad voor de eerstvolgende uitgifte(n) van de dierenvoerpakketten, bij een tekort wordt dit aangeschaft uit de kasgelden en/of het eventueel vermogen aangesproken. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bij een eventuele opheffing van de stichting stelt het bestuur een eventueel batig saldo ter beschikking van een ANBI geregistreerd doel overeenkomstig de doelstelling van de huidige stichting.


Jaarstukken / Balans:

Elke ANBI stichting dient elk jaar de balans te delen. Onze stichting voldoet aan deze regel. Het financieel jaaroverzicht kunt u hieronder vinden. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact met ons op via de Contactpagina.